Casa muzeu din Cizer este o casa de lemn acoperită cu paie, aceasta datată din secolul XVIII. Având dimensiuni neobișnuit de mari iar grija cu care au fost tratate unele detalii ridică valoarea arhitecturală a casei mult peste nivelele locale, reprezentate de căsuțe mărunte și anonime de iobagi umili. Din vorbele bătrânilor se știe că această casă era în vremuri de strâmtoare casă de rugăciune pentru comunitatea locală, precedând astfel biserica de lemn ridicată de legendarul Horea în Cizer la 1773. Ultimul ei locuitor se numea Lupuț Ioan a Giurchii din Cizer. Casa a fost mutată și salvată în spatele școlii noi în anul 1987. Casa a fost declarată monument istoric în anul 2004, pusă, deci, sub protecția legii.


Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.