Satul Cizer

Referitor la localitatea Cizer, aflăm scris în „Schița monografică a Salajului” din 1908, următoarele: „Cizer este cel mai de frunte sat curat românesc, așezat în marginea dinspre miazăzi a comitatului. Este una din cele mai vechi comune și în scrierile vechi aflăm scris Cesar (1205)”.

Atestarea propriu-zisa poate fi pusa, însă, pe seama documentului cu nr. 230 din „ Documente din istoria României, Seria C. Transilvania, secolele XI, XII, XIII”, Oradea, unde se menționează: „ 1219, Oradea. Iobagii cetății Crasna (…) și oamenii acelei cetăți (…) au dat în judecată pe Altus Leonardus (…) pentru o parte a pământului lor ce se cheamă Cesar, zicând ca au luat-o cu puterea.(…)” ( sursa P.G. p.45)

Trebuie menționat faptul că numele satului Cizer, ca și astăzi, se rostește din anul 1508. În anul 1715 acest sat este nelocuit, iar pe la anul 1720 existau 10 gospodării de iobagi, 8 familii zileri, în total 18, dintre care, 6 familii de maghiari, și 12 de români. În anul 1720 populația este de 162 de suflete, 108 români și 54 maghiari.


Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.