Fondul turistic de care dispune comuna Cizer este caracterizat de bogăția elementelor naturale și antropice existente la nivelul comunei. Fondul turistic natural este reprezentat de peisajele montane ale Meseșului, de pitorescul văilor Poicu, Pria și Crasna, de armonia vegetației cu relieful și nu în ultimul rând de prezența unei faune de excepție. Cel mai important obiectiv turistic al comunei, biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Cizer, datată în anul 1772, care pe lângă valoarea arhitecturală are și o valoare istorică, fiind construită de o echipă de dulgheri condusă de Horea, simbol al românilor din Transilvania, conducător al unei mișcări populare de proporții, a fost strămutat spre expunere în parcul Muzeului Etnografic din Cluj – Napoca.

Comuna dispune de resurse turistice de natură antropică foarte variate și atractive. Fondul construit, de excepție, cu elemente păstrate atât pe culmile munților cât și în sate, obiectele de colecție adunate în „muzeul satului” din Cizer, găzduit într-o casă de lemn datată din anul 1780 (monument de arhitectură), folclorul și obiceiurile strămoșești ale românilor de pe aceste meleaguri, fac din comuna Cizer un areal de convergență turistică de necontestat. Bogăția culturală și frumusețile acestor locuri se pare că au avut un rol primordial în evoluția operei sculptorului Victor Gaga, om de cultură al acestor meleaguri.

În comuna Cizer turismul poate fi axat pe drumeţii în aer liber, practicarea pescuitului (fiind o zonă foarte accesibilă, pe poteci şi cărări din acest punct de vedere) şi putând devenii una dintre cele mai importante baze cu acest profil din Munţii Meseș, şi putând fi căutată de turişti din Zalău, Satu Mare, Cluj, Oradea, Arad, Timişoara, dar și din ţara vecină Ungaria, datorită distanţei mici de la graniţa cu aceasta, precum şi datorită acesului pe căile auto foarte bune.Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.